Política de privadesa de Nativics

Conforme al que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquests, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (d'ara endavant, RGPD), així com la normativa que el desenvolupa, NATIVICS TRAVEL, SL us informa que les dades personals obtingudes a través de la plataforma d'inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat el Responsable del qual és NATIVICS TRAVEL, SL (d'ara endavant, NATIVICS) amb domicili social al C/Bèlgica, 21A, 5B, 07400, Alcúdia, Illes Balears, proveïda de CIF B09721093 i inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Tom 293, Foli 21, Secció 8, Full PM-69720, Inscripció 1 i adreça de correu electrònic [email protected].


La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat la gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació i comercialització del servei i d'activitats relacionades amb aquests, així com per a finalitats estadístiques i de millora de la qualitat del servei.

Les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari s'entenen veraces i correctes i aquest darrer és l'únic responsable que la informació proporcionada són real i verídica.

El termini durant el qual es conservaran les dades personals recollides mitjançant el formulari serà de quatre anys, una tan bon punt l'Usuari s'hagi donat de baixa.

NATIVICS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix RGPD.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l'accés no autoritzat a les dades personals.

L'usuari consent en el tractament de les dades de caràcter personal que hagi proporcionat voluntàriament, amb el consentiment exprés previ, amb la finalitat d'enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per a la qual cosa podrem elaborar perfils d'usuari que ens permetin fer-li ofertes personalitzades. Aquestes comunicacions inclouran la paraula PUBLICITAT.

Igualment, us comuniquem que les dades de caràcter personal que vostè voluntàriament hagi proporcionat a NATIVICS no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, excepte en els supòsits concrets en què aquesta cessió estigui emparada pel RGPD. Tanmateix, sens perjudici de l'anterior, l'usuari accepta la cessió a tercers de les dades que voluntàriament ha proporcionat que siguin estrictament necessàries per al compliment del servei sol·licitat.

Us informem que, d'acord amb el RGPD , podreu exercir gratuïtament els vostres drets d'accés, limitació, rectificació, cancel·lació i oposició, o revocació de qualsevol del vostre atorgat consentiment dirigint un escrit a NATIVICS TRAVEL, SL amb domicili social a C/Bèlgica, 21A, 5B, 07400, Alcúdia, Illes Balears o mitjançant la remissió d'un correu electrònic dirigit a la següent adreça: [email protected].

Si us plau, llegiu detingudament aquesta declaració de privadesa abans d'usar aquest Lloc, coneixerà la manera com processarem les vostres dades personals. L'ús d'aquest Lloc implica l'acceptació de la nostra política de privadesa. En cas contrari no utilitzeu aquest Lloc.

En cas que l'usuari tingui qualsevol dubte sobre protecció de dades o el seu dret a intimitat, poseu-vos en contacte amb NATIVICS per qualsevol dels mitjans indicats a l'inici d'aquest Avís .